Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
VŠKE B1202 APL_GEO Aplikovaná Geologie
Název anglicky: Applied Geology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
VŠKE 1202R008 APLGEO Aplikovaná geologie
Název anglicky: Applied Geology
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 1. 9. 2011 – 31. 8. 2014
VŠKE B3607 ST_INZENYR Stavební inženýrství
Název anglicky: Civil Engineering
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
VŠKE 3607R039 SPRMAJ Správa majetku
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2015
VŠKE B6208 EM_P Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management v podnikání-nepoužívat
Název anglicky: Management in Entrepreneurship
bakalářské prezenční jednooborové
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management v podnikání
Název anglicky: Management in Business
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 1. 9. 2017 – 1. 9. 2019
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management v podnikání
Název anglicky: Management in Business
bakalářské prezenční jednooborové
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management v podnikání
Název anglicky: Management in Entrepreneurship
bakalářské prezenční jednooborové
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management v podnikání
Název anglicky: Management in Business
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 1. 9. 2017 – 1. 9. 2019
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management v podnikání
Název anglicky: Management in Entrepreneurship
bakalářské prezenční jednooborové
VŠKE 6208R011 Z6208R011 Ekonomika a právo v podnikání
Název anglicky: Economics and Law in Business
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 1. 9. 2017 – 1. 9. 2019
VŠKE 6208R011 Z6208R011 Ekonomika a právo v podnikání
Název anglicky: Economics and Law in Business
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 1. 9. 2017 – 1. 9. 2019
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management v podnikání
Název anglicky: Management in Entrepreneurship
bakalářské prezenční jednooborové
VŠKE 6808R012 Z6808R012 Převod - zřejmě historický obor
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské prezenční jednooborové
VŠKE 6808R013 Z6808R013 Převod - zřejmě historický obor
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské prezenční jednooborové
VŠKE 6808R016 Z6808R016 Převod - zřejmě historický obor
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské prezenční jednooborové
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management v podnikání
Název anglicky: Management in Business
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 1. 9. 2017 – 1. 9. 2019
VŠKE B6208_K EM_K Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management v podnikání
Název anglicky: Management in business
bakalářské kombinované jednooborové
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management v podnikání
Název anglicky: Management in business
bakalářské kombinované jednooborové
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management v podnikání
Název anglicky: Management in Entrepreneurship
bakalářské kombinované jednooborové
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management v podnikání
Název anglicky: Management in Business
bakalářské kombinované jednooborové
Název anglicky: Management in Business
bakalářské kombinované jednooborové
VŠKE 6208R011 Z6208R011 Ekonomika a právo v podnikání
Název anglicky: Economics and Law in Business
bakalářské kombinované jednooborové
VŠKE 6208R011 Z6208R011 Ekonomika a právo v podnikání
Název anglicky: Economics and Law in Business
bakalářské kombinované jednooborové
Název anglicky: Management in Business
bakalářské kombinované jednooborové
VŠKE B6208_1110 1110 Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management in business
Název anglicky: Management in Business
bakalářské prezenční jednooborové
VŠKE B6806 BPS_P Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Legal Studies
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Safety of legal activity in public administration
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 16. 2. 2011 – 1. 9. 2019
VŠKE 6806R016 TOOMP Technologie ochrany osob a majetku
Název anglicky: The technology of personal and property protection
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 16. 2. 2011 – 1. 9. 2019
VŠKE B6806_K BPS_K Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Legal Studies
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Safety of legal activity in public administration
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 1. 9. 2017 – 1. 9. 2019
VŠKE 6806R016 TOOMK Technologie ochrany osob a majetku
Název anglicky: The technology of personal and property protection
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 1. 9. 2017 – 1. 9. 2019
VŠKE B6208_CZV EM_P_CZV Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
celoživotní vzdělávání, 3 r.

Obory:
Obory:
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management v podnikání
Název anglicky: Management in Business
celoživotní vzdělávání mimořádné
VŠKE 6208R011 Z6208R011 Ekonomika a právo v podnikání
Název anglicky: Economics and Law in Business
celoživotní vzdělávání mimořádné
VŠKE B6208_K_CZV EM_K_CZV Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
celoživotní vzdělávání, 3 r.

Obory:
Obory:
VŠKE 6208R051 Z6208R051 Management v podnikání
Název anglicky: Management in Business
celoživotní vzdělávání mimořádné
VŠKE 6208R011 Z6208R011 Ekonomika a právo v podnikání
Název anglicky: Economics and Law in Business
celoživotní vzdělávání mimořádné
VŠKE B6806_K_CZV BPS_K_CZV Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Legal Studies
celoživotní vzdělávání, 3 r.

Obory:
Obory:
VŠKE 6806R016 Z6806R016 Technologie ochrany osob a majetku
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné
VŠKE B6806_P_CZV BPS_P_CZV Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Legal Studies
celoživotní vzdělávání, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné
VŠKE 6806R016 Z6806R016 Technologie ochrany osob a majetku
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné
VŠKE _1161 1161 Čeština pro cizince
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné
VŠKE _1182 1182 Management and Leadership Excellence
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r., MBA

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 10. 8. 2020 05:33