Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS VŠKE

Je nutné znát UČO a heslo.