• 1.Co jsou to diskusní fóra?
  Diskusní fóra jsou agendou, která umožňuje uživatelům komunikovat s větší skupinou osob. IS provozuje několik typů diskusních fór:
  předmětová fóra
  Pro témata týkající se výuky konkrétního předmětu. O tom, zda je povinné fórum sledovat, rozhoduje vyučující.
  obecná fóra (fakultní a celouniverzitní)
  Pro obecná témata týkající se školy. Není povinné je číst. Pozor: Fóra jsou určena k diskusi. Neumísťujte do nich např. výzvy, pozvánky či inzerci; k tomu je určena Vývěska.
  tematická fóra
  Tematická fóra si zakládají uživatelé, kteří mají dlouhodobý seriózní diskusní záměr. Není povinné je číst.
  plkárny
  Relaxační fóra, mohou obsahovat i témata nesouvisející s chodem školy, pokud obsah nebo způsob diskuse nesnižuje dobré jméno MU.

 • 2.Předmětová diskusní fóra
  U každého studijního předmětu vyučovaného v určitém semestru automaticky vzniká předmětové fórum. Do fóra mohou přispívat jen učitelé předmětu a studenti, kteří jej mají zapsán. Studenti mohou fórum používat i bez součinnosti učitele. Nastavení předmětového diskusního fóra nelze měnit.

  Do předmětového diskusního fóra se dostanete kliknutím na kód předmětu (pod odkazem Diskusní fóra) na titulní straně Osobní administrativy.

  Pokud se příspěvek týká předmětu, vložte jej do předmětového diskusního fóra. Není žádoucí zahlcovat jiná fóra. Tyto příspěvky budou jinde mazány správci systému.

  Učitel může v rámci předmětu zakládat tematická předmětová fóra.

  Záznamník učitele Studenti .. Diskusní fórum

  V sekci 'Založit tematické fórum ve vybraných předmětech' klikne na odkaz s názvem předmětu a vstoupí do formuláře, kde vyplní údaje potřebné k založení fóra a jeho nastavení. Učitel zpravidla v záhlaví vysvětlí účel a pravidla používání fóra. Může různě omezit způsoby přispívání do fóra. Tematická fóra se používají pro e-learning, tj. může být povinné včas do fóra napsat určité příspěvky či hodnotit cizí příspěvky atd. - vše dle pokynů učitele.

  V případě, že učitel toto fórum nevnutí studentům mezi sledovaná (viz otázka Učitel: K čemu slouží volba "Vnutit fórum studentům mezi sledovaná"?), naleznou ho studenti v aplikaci

  Osobní administrativa Student Diskusní fóra předmětů

  zařazené pod daný předmět, podobně jako obecné předmětové diskusní fórum.

 • 3.Jak se liší Obecná diskusní fóra a Plkárny?
  Obecná diskusní fóra slouží ke komunikaci témat, která mohou zajímat většinu uživatelů. Před odesláním příspěvku uživatel vyplní krátký test pravidel používání fóra - toto opatření snižuje množství chatu (bezobsažného plkání).

  Plkárna slouží k relaxačním účelům, množství příspěvků je enormní. Drtivá většina uživatelů Plkárnu soustavně nečte. Vlákno v Plkárně založte, pokud si chcete popovídat (zachatovat), v zásadě je vám jedno s kým. Vlákno v Diskusních fórech si založte, pokud chcete vyřešit konkrétní problém, máte zájem o seriózní debatu nad nějakou otázkou, chcete vést poradnu na nějaké téma a podobně. V Diskusních fórech je řádově méně příspěvků - více lidí je čte, máte větší šanci, že se zapojí do informačně přínosné debaty.

  I v Plkárně můžete nadále vést tematické (nechatovací) vlákno, vyžaduje to ale režii - mazání nevhodných příspěvků ev. diskusi s jejich autory. Navíc většina uživatelů si vašeho vlákna nevšimne - Plkárna je příliš rozsáhlá.

 • 4.Tematická diskusní fóra
  Tematické fórum uživatel založí, pokud má seriózní dlouhodobý záměr komunikovat na nějaké téma, fórum chce moderovat a určovat si v něm pravidla. V záhlaví fóra vymezí účel fóra a pravidla komunikace.

  U tematických fór lze přístupovými právy vymezit, kdo smí fórum číst, kdo smí přispívat a kdo jsou moderátoři. Tematické fórum se tedy hodí i pro případy, kdy potřebujete uzavřenou diskusi (např. lidí společně pracujících na určitém projektu, zaměstnanců určitého pracoviště atd.).

  Tematické fórum lze též zpřístupnit komukoliv z Internetu (pro čtení i pro přispívání).

  Vlastní diskusní fórum založíte pomocí

  Osobní administrativa Diskusní fóra Založit tematické fórum

  [1] kliknutím na odkaz vstoupíte do formuláře pro založení tematického diskusního fóra

  Vyplňte a vyberte parametry fóra (název, hodnocení, omezení, moderátoři, práva). Kliknutím na 'Uložit' fórum vytvoříte.

  Povinností moderátora fóra je zamezit případnému poškozování dobrého jména školy obsahem nebo způsobem komunikace ve fóru.

 • 5.Jak mám hodnotit příspěvky a k čemu hodnocení slouží?
  Ve spodní liště každého příspěvku lze z roletky vybrat nejvhodnější hodnocení příspěvku. Celkové skóre, počet hodnocení a převládající hodnocení se okamžitě přepočítají (v horní liště hodnoceného příspěvku).

  [1] převažující hodnocení
  [2] skóre po součtu všech hodnocení
  [3] zobrazuje počet hodnocení celkem
  [4] vyberte z roletky vhodné hodnocení

  Pokud chcete číst opravdu pouze kvalitní příspěvky, můžete si je vyhledat díky hodnocení jiných uživatelů skrze omezení ve vlákně "10 nejlepších", "nové dobré" nebo "dobré". Stejně tak lze na celé diskusní fórum použít omezení "nové dobré" či omezit Seznam vláken na pouze "dobré" příspěvky. Vyjma volby "10 nejlepších" se zobrazují příspěvky, které mají větší skóre, než je vámi nastavená hranice.

  Pozn.: Skóre pro zobrazení příspěvků lze změnit pomocí

  Osobní administrativa Diskusní fóra Nastavení skóre kvalitních příspěvků

 • 6.Jak mohu vyhledávat v hodnocených příspěvcích?
  Pokud nechcete procházet jednotlivá fóra, či máte fóra již přečtená, ale chcete si vyhledat kvalitní příspěvky, můžete v aplikaci

  Osobní administrativa Diskusní fóra
  v sekci 'Vyhledat hodnocené příspěvky' vyhledávat dle skóre, data či převažujícího hodnocení příspěvků. Vyhledávat lze mezi novými příspěvky, nebo můžete do vyhledávání zahrnout i vámi již přečtené příspěvky.

  [1] vyhledávání hodnocených příspěvků

 • 7.K čemu slouží volba "Zařadit fórum mezi sledované"?
  Tuto volbu naleznete pod každým diskusním fórem, do kterého vstoupíte, když zvolíte 'Seznam vláken'. Pokud čtete několik fór, která jsou na různých místech a nechcete je pokaždé složitě vyhledávat, stačí si je uložit do Sledovaných a přes výpis fór v aplikaci

  Osobní administrativa Diskusní fóra
  v sekci 'Sledovaná' pak můžete vstoupit přímo do vámi čtených. Zde se též zobrazují počty nových příspěvků.

  [1] sledovaná diskusní fóra se zobrazeným počtem nových příspěvků

 • 8.Učitel: K čemu slouží volba "Vnutit fórum studentům mezi sledovaná"?
  Tuto volbu nalezne učitel v

  Záznamník učitele Studenti .. Diskusní fórum

  V sekci "Fóra předmětů a seminářů v tomto semestru" klikněte na název tematického předmětového diskusního fóra. Zkontrolujte, zda máte aktivní záložku 'Seznam vláken'. Pod výpisem vláken daného fóra klikněte na volbu 'Vnutit fórum studentům mezi sledovaná', kterou fórum studentům přidáte mezi jejich sledovaná fóra. Usnadníte jim tak přístup k předmětovému diskusnímu fóru, které se jim bude vypisovat na titulní straně ISu mezi ostatními předmětovými fóry a také v aplikaci

  Osobní administrativa Diskusní fóra

  v sekci 'Sledovaná'.

  Pozn.: Funkci lze využít výhradně u tematických předmětových diskusních fór. Obecná předmětová fóra nelze studentům vnutit mezi sledovaná.

 • 9.Jak zruším fórum ze "sledovaných"?
  Jakékoli diskusní fórum ze sledovaných vyřadíte volbou "Vyřadit fórum ze sledovaných" pod výpisem seznamu vláken diskusního fóra nebo kliknutím na ikonu 'Vyřadit fórum ze sledovaných' v aplikaci

  Osobní administrativa Diskusní fóra

  [1] kliknutím na ikonu vyřadíte fórum ze Sledovaných

 • 10.Zajímá mě jen určité vlákno z celého fóra, jak ho zařadím mezi oblíbená?
  Pokud u prvního příspěvku ve vláknu (po rozkliknutí manipulačního klíče v pravém horním rohu) zvolíte možnost "označit za oblíbené", zařadíte celé toto vlákno mezi svá oblíbená. Druhá možnost je, označit vlákno jako oblíbené ve výpisu "Seznam vláken", taktéž v nabídce manipulačního klíče. Na titulní stránce diskusí

  Osobní administrativa Diskusní fóra

  uvidíte na toto vlákno odkaz v sekci "Sledovaná fóra" ve tvaru např.: Japonsko (74 nových, 14 v oblíbených).
  Po kliknutí na odkaz v oblíbených,

  • pokud používáte výpis seznamu vláken, zobrazí se pouze ta 'oblíbená' vlákna, ve kterých jsou nové příspěvky,
  • pokud používáte výpis příspěvků, zobrazí se všechny nové příspěvky, které patří do vašich 'oblíbených' vláken.

  Oblíbená vlákna si můžete označit také hvězdičkou, blíže viz otázka Mohu si označit zajímavý příspěvek?.

  Tip: Nemáte-li fórum s oblíbeným vláknem ve sledovaných a není-li vlákno zobrazeno na titulní stránce diskusních fór (např. ani v tematických fórech), musíte nejprve dohledat požadované fórum a v něm teprve budete mít při aktivním režimu "Seznam vláken" oblíbená vlákna posunutá na začátek výpisu vláken.

 • 11.Mohu si označit zajímavý příspěvek?
  Ano, příspěvek v diskusním fóru si můžete označit hvězdičkou, kterou naleznete vedle názvu příspěvku, a přidat si jej tak mezi oblíbené. Pokud si chcete přidat do oblíbených celé vlákno diskuse, označte hvězdičkou kořenový příspěvek.

  [1] označení příspěvku hvězdičkou

  Přehled příspěvků označených hvězdičkou pak neleznete přes

  Osobní administrativa Diskuse Příspěvky označené hvězdičkou

  Zde si můžete zobrazit jak vámi označené příspěvky, tak příspěvky označené vašimi známými. Po expiraci příspěvku v diskusním fóru se hvězdička smaže a příspěvek již nebude v přehledu označených příspěvků dostupný.

 • 12.Jaký režim lze použít pro výpis příspěvků v diskusním fóru?
  Existují tři možnosti výpisu příspěvků v diskusním fóru:

  [1] režim Příspěvky zobrazí všechny příspěvky ze všech vláken, výpis lze omezit volbami "dobré" a "reakce na mě"
  [2] režim Nové příspěvky zobrazí všechny nové příspěvky ze všech vláken, výpis lze omezit volbami "nové dobré" a "nové reakce na mě"
  [3] aktivní režim 'Seznam vláken' vypíše jednotlivá vlákna ve fóru

  Příspěvky
  volba vše vypíše všechny příspěvky ze všech vláken v daném fóru, volba dobré zobrazí jen příspěvky se skóre hodnocení vyšším než máte nastaveno, a pokud takový příspěvek neexistuje, nabídne vám IS možnost skóre dočasně snížit. Volba reakce na mě pak zobrazí pouze příspěvky, které reagují na váš vlastní, pokud takové existují.
  Nové příspěvky
  volbou nové zobrazíte všechny nové příspěvky, volbou nové dobré všechny nové, které mají vyšší skóre hodnocení, než máte nastaveno jako minimální skóre a volbou nové reakce na mě zobrazíte všechny nové příspěvky, které reagují na váš vlastní příspěvek.
  Seznam vláken
  vypíší se vlákna v diskusním fóru, nikoli příspěvky. Kliknutím na 'omezit' zobrazíte výběr omezení pro výpis seznamu vláken.

  Pozn.: Systém si vaši poslední volbu zapamatuje a při příští návštěvě diskusního fóra stejným způsobem zobrazí vlákna či přímo příspěvky.

 • 13.Jak číst příspěvky v režimu "Seznam vláken"?
  Každé vlákno v tomto režimu nabízí variabilní možnosti ke čtení v závislosti na nastavení, počtu příspěvků ve vlákně, počtu nových příspěvků, existenci a počtu hodnocených příspěvků atd.:
  • ve vlákně jsou nové příspěvky
   nové
   zobrazí všechny nové příspěvky,
   nové dobré
   zobrazí nové příspěvky, jejichž skóre hodnocení je vyšší než vámi nastavená hodnota skóre,
  • ve vlákně nejsou žádné nové příspěvky
   vše
   zobrazí všechny příspěvky ve vlákně,
   dobré
   zobrazí příspěvky, jejichž skóre hodnocení je vyšší než vámi nastavená hodnota skóre, ale pouze v případě, že ve vlákně jsou nějaké hodnocené příspěvky,
   reakce na mě
   zobrazí pouze ty příspěvky, které reagují na váš vlastní příspěvek, pokud takový existuje. Na titulní straně diskusních fór se u jednotlivých fór zobrazuje nejen počet nových příspěvků, ale i počet reakcí na váš příspěvek,
  • ve vlákně je více než 20 příspěvků a není zakázáno jejich hodnocení
   10 nejlepších
   zobrazí 10 příspěvků s nejvyšším skóre v hodnocení.

  [1] vlákno je přečtené (šedé), hodnocení příspěvků ve fóru je zákázáno, proto nejsou k dispozici volby pro "dobré" příspěvky a "10 nejlepších",
  [2] ve vlákně jsou nepřečtené příspěvky, hodnocení je zakázáno, lze číst "vše" a všechny "reakce na mě",
  [3] ve vlákně jsou nepřečtené příspěvky, hodnocení je zakázáno, nejsou "reakce na mě", lze číst všechny "nové" příspěvky.

 • 14.Mohu si přečíst více fór najednou?
  Ano, v aplikaci

  Osobní administrativa Diskusní fóra Vybrat fóra, která nyní chci číst společně
  se před názvem fóra objeví zaklikávací políčko. Vyberte si fóra, která chcete číst společně a potvrďte volbu kliknutím na "číst vyznačená fóra". Volbou "číst všechna fóra" zobrazíte obsah celé sekce.

  [1] políčka pro výběr více diskusních fór

 • 15.K čemu je dobré uložit si oblíbenou Plkárnu do mých sledovaných diskusních fór?
  V Plkárnách se nepřepočítává celkový počet příspěvků, ani počet nových příspěvků. Uložením Plkárny do Sledovaných se počty příspěvků budou počítat a v aplikaci

  Osobní administrativa Diskusní fóra
  v sekci 'Sledovaná' můžete sledovat počty nových příspěvků, stejně jako u jakýchkoli jiných diskusních fór.

  [1] za názvem Plkárny se zobrazuje i počet nových příspěvků

 • 16.Mohu určité osobě zakázat přispívání do Plkáren a Diskusních fór?
  Ano, jste-li moderátorem tematického diskusního fóra, můžete osobě zakázat přispívání do celého fóra. Zákaz nastavíte v pravém horním rohu diskusního fóra po kliknutí na odkaz 'Práva'. Do políčka vyplňte učo osoby, jíž chcete přispívání do fóra zakázat, a potvrďte pomocí 'Zakázat přístup'.

  Jste-li majitelem vlákna v obecném diskusním fóru, můžete určité osobě zakázat přispívání do Vašeho vlákna. Zákaz nastavíte ve vláknu kliknutím na 'Zakázané přispívání', kde opět doplníte učo osoby a potvrdíte kliknutím na 'Zakázat přístup'.

  V Plkárnách a tematických diskusních fórech s plkárnovou expirací můžete zakázat přístup i sami sobě. Na stránce

  Osobní administrativa Diskusní fóra

  v sekci Plkárny klikněte na 'Zakázat si přístup do plkáren' a nastavte datum a čas, do kdy má být zákaz na přístup do plkáren a fór uplatňován.

  Pozor: Předčasné ukončení tohoto zákazu je zpoplatněno.

 • 17.Proč jsou zavedena taková omezení pro přispívání do Diskusních fór?
  Diskusní fóra (ne Plkárna) jsou určena širokému okruhu (tisícům) čtenářů. Čtenář, který nesleduje soustavně diskusní fóra několikrát denně, se do čtení diskusní fór nepustí, pokud má před sebou tisíce často s tématem nesouvisejících příspěvků. Abychom diskusní fóra zatraktivnili pro čtenáře, musí pisatelé dodržovat níže uvedená pravidla.

  Zajímá Vás jak vypadala diskusní fóra dříve? V době, kdy sice byla známa pravidla, ale nebyly žádné mechanismy, které by pisatele příspěvků přiměly k jejich dodržování? Viz zde příklad části starého vlákna.

  Vyjádření k zavedeným regulujícím opatřením v Diskusích.

 • 18.Jaká jsou pravidla v Diskusních fórech?
  Fóra si kladou za cíl zprostředkovávat smysluplnou komunikaci na akademické půdě. Je nutné dodržovat zde popsanou soustavu pravidel - netiquette. Při závažném a opakovaném porušování pravidel Vám může být odepřen přístup k diskusním fórům, či může být dán podnět k disciplinárnímu řízení za porušování pravidel a směrnic.

  Diskusní fóra se člení na vlákna. Ten, kdo vlákno založí, je jeho vlastníkem. Vlastník v názvu vlákna jasně vymezí téma diskuse. V Diskusních fórech jste povinni držet se tématu (tzv. být on-topic). Je zakázáno vkládat příspěvky s mizivou informační hodnotou (tzv. chatovat).

  Vlastník vlákna smí mazat příspěvky, které se proviňují proti zde popsaným pravidlům. Vlastník vlákna je autorita, která si rozhoduje, jakou úroveň diskuse chce ve vláknu mít. S protesty proti smazání příspěvku se neobracejte na správce systému, cítíte-li se omezováni, založte si konkurenční vlákno. To, jaká diskuse je 'správná', je značně subjektivní.

  Funkce vlastníka vlákna se uplatní mimo předmětová diskusní fóra. Na fóru předmětu smí celé vlákno či podvlákno rušit pouze vyučující předmětu.

  Tmavě označeno je to, co jste dosud nečetli. Větve diskusních vláken automaticky mizí po jednom měsíci bez nových příspěvků (netýká se předmětových diskusních fór). Příspěvek nemůže autor smazat, pokud na něj již bylo reagováno (lze jej však upravit). Příspěvky smí rušit zakladatel vlákna. O zrušení příspěvků jsou autoři informováni automaticky e-mailem.

  Pro příspěvky ke konkrétním studijním předmětům použijte předmětová diskusní fóra. Najdete je pod

  Osobní administrativa Student/Učitel Diskusní fóra
  Není povinností studentů, učitelů či funkcionářů fakult a školy příspěvky zde číst nebo na ně reagovat.

  Pravidla užívání Diskusních fór

  forma a obsah příspěvku
  Neporušujte zákony ČR včetně autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; dále jen "autorský zákon"). Přispívejte primárně v češtině (slovenštině). Anglicky pište pouze je-li důvod (např. vkládáte kopii anglického textu). Přispějete-li ze závažného důvodu v jiném jazyce, připojte stručný překlad do češtiny (výjimka - konverzační cizojazyčná vlákna v předmětových diskusních fórech).

  Neumísťujte do fóra výzvy, pozvánky či inzerci, k tomu je určena Vývěska.

  Nepoužívejte VELKÁ PÍSMENA, působí to dojmem, jako byste křičeli.

  Nebuďte vulgární, osobní (Attack the message, not the messenger!).

  výstižný nadpis/předmět příspěvku
  Velmi důležité je uvést výstižný nadpis, tak, aby vystihoval, o čem příspěvek je a ostatní se mohli lépe orientovat. Nepoužívejte nadpisy typu 'Help', 'Dotaz', 'Problém', 'Pomoc'.
  kopírování příspěvků
  Nekopírujte příspěvky z jiného vlákna, systému či soukromé pošty, nejste-li si jisti, že s tím autor souhlasí. Je vhodné vysvětlit kontext původního příspěvku.
  opakování příspěvku ve více vláknech - crossposting
  Nevkládejte týž příspěvek do více vláken či na Vývěsku současně, šetřete čas ostatních.
  příspěvky s mizivou informační hodnotou
  Formulování prostého souhlasu, nesouhlasu, pobavení apod. příspěvkem obsahujícím samotnou zkratku (např. čárku, křížek, LOL, smajlík) je zakázáno. Vyjádřete kladným nebo záporným hodnocením příspěvku.
  povídací příspěvky a vlákna, chatování
  Pro povídací příspěvky a vlákna jsou určeny Plkárny. Respektujte čtenáře, kteří nemají čas číst povídací vlákna.
  téma diskuse - on topic/off topic, fair use
  Držte se tématu diskuse. Neobtěžujte ostatní. Jste-li napomenuti, přizpůsobte se. Neřešte případné spory s vlastníkem vlákna přímo ve vláknu.

  Nevkládejte do příspěvku nesouvisející poznámku, či různá P.S. Pokud někdo na s vláknem nesouvisející poznámku zareaguje, založí tak off topic podvlákno.

  moderování vláken
  Snažte se udržet co nejvyšší úroveň diskuse. Neomezujte pluralitu názorů. Postihujte (napomínáním a mazáním příspěvků) odklánění se od tématu. Postihujte porušování pravidel. Odpovídejte na dotazy přispěvatelů, můžete-li. I povídací vlákno může být monotematické - informujte na příkladech přispěvatele o tom, jaká míra odklánění se od tématu a informačního balastu je pro vás přijatelná. Vlákno je vaší vizitkou, pečujte o něj, ať jej lidé rádi navštěvují :-)

  Moderátor fóra má povinnost zamezit případnému poškozování dobrého jména školy obsahem nebo způsobem komunikace ve fóru.

  práva administrátorů systému
  Administrátoři systému si vyhrazují právo provést jakékoliv zásahy a změny směřující k lepšímu naplnění poslání Informačního systému - zajištění kvalitní komunikace na akademické půdě. Administrátoři ruší příspěvky (vč. případných reakcí na ně), které nesplňují pravidla. Administrátoři mohou zakázat přispívání do Diskusních fór a Plkárny těm, kteří opakovaně pravidla porušili.

 • 19.Pravidla užívání Plkárny
  Plkárna se člení na vlákna. Ten, kdo vlákno založí, je jeho vlastníkem. Vlastník v názvu vlákna jasně vymezí téma diskuse a to, zda ve vláknu hodlá tolerovat příspěvky s mizivou informační hodnotou. Pokud ano, napíše na konec názvu vlákna '(pokec - chat)'. Ostatní vlákna mají mít za názvem '(tematické - on-topic)'. Ve vláknech tematických jste povinni dodržovat pravidla platná pro vlákna v Diskusních fórech - v případě nejasností se podřiďte názoru vlastníka vlákna.

  Podvlákna v Plkárně expirují měsíc poté, co na ně nebyla žádná reakce.

  Pro Plkárny platí stejná pravidla jako pro Diskusní fóra. Vzhledem k charakteru Plkáren se tolerují povídací příspěvky a off-topic příspěvky.

 • 20.Vyhledávání vláken
  V režimu 'Seznam vláken' lze použít omezení vláken na:
  • kde jsou nové příspěvky
  • mnou označená jako oblíbená
  • včetně ignorovaných
  • kterých jsem vlastníkem
  • kde přispívala osoba učo
  • kde jsou nové reakce na mě

  V rámci vláken lze zobrazit nové nebo všechny příspěvky a uložit si vlákno mezi oblíbená nebo mezi ignorovaná. Oblíbená vlákna se řadí v přehledu vláken na začátek, ignorovaná vlákna se řadí na konec.

  Pokud je vlákno mezi ignorovanými, nezapočítávají se nové příspěvky v tomto vlákně do celkového počtu příspěvků v daném diskusním fóru. Navíc se ignorované vlákno v diskusním fóru vůbec nezobrazuje. Pro znovuzobrazení ignorovaného vlákna zvolte v 'Seznamu vláken' políčko 'včetně ignorovaných', vlákno se znovu objeví a lze jej číst.
  Ignorování vlákna lze zrušit po rozkliknutí klíče v pravém horním rohu vlákna v nabídce volbou 'zrušit ignorování'.

 • 21.Lze zvýšit/snížit počet příspěvků zobrazovaných na jedné stránce?
  Ano, můžete si zobrazit 35 až 200 příspěvků na jedné stránce. Implicitně nastavená hodnota je 35. Změnu lze provést pomocí odkazů:
  Osobní administrativa Diskusní fóra Nastavení počtu zobrazených příspěvků na stránce

 • 22.Po přejetí kurzorem myši přes text příspěvku se mi zobrazuje navíc jiný příspěvek.
  Pokud máte na stránce zobrazeno vlákno s více příspěvky a váš kurzor myši se pohybuje na textu příspěvku, který reaguje na jiný, na stránce již nezobrazený, či zkrácený příspěvek, pak se vám zobrazí k příspěvku, na kterém máte kurzor i jeho nadřazený příspěvek. Tento nadřazený příspěvek zobrazíte, pokud kurzor myši postavíte nad oblast zhruba 30 pixelů od levého okraje podřazeného příspěvku. Nadřazený příspěvek zůstane zobrazený po celou dobu, kdy se váš kurzor bude pohybovat nad textem podřazeného příspěvku.

  [1] rámeček značí oblast, která po přejetí kurzorem myši zobrazí nadřazený (a zároveň zkrácený, či alespoň částečně skrytý) příspěvek
  [2] zobrazený nadřazený příspěvek

  V případě, že na stránce je zobrazen nadřazený příspěvek k tomu, na kterém máte kurzor myši, zabarví se nadřazený příspěvek do žluta, aby bylo zřetelné, ke kterému příspěvku se váže ten, kde máte kurzor.

  [1] zvýrazněný nadřazený příspěvek
  [2] příspěvek, nad jehož textem držíte kurzor myši

 • 23.Jak zruším, upravím příspěvek/fórum?
  V režimu 'Seznam vláken' klikněte na vlákno a v něm na příslušný příspěvek. Použijte 'upravit příspěvek' a potvrďte úpravu kliknutím na 'Uložit'. Zrušit příspěvek lze, dokud na něj nejsou reakce. Příspěvek zrušíte volbou 'zrušit příspěvek' po rozkliknutí ikony montážního klíče v pravém horním rohu příspěvku. Vlastník vlákna v nepředmětovém fóru může rušit (celá podvlákna) kdykoliv, ve fóru studijního předmětu smí toto pouze vyučující.

  Zásadněji upravovat smysl příspěvku je vhodné pouze krátce po vložení, jinak matete čtenáře, kteří jej již četli (je pro ně označen jako přečtený). Později raději vepište příspěvek nový.

  Pokud chcete zrušit celé diskusní fórum, můžete to provést pouze u Tematického diskusního fóra. Pro zrušení fóra klikněte na konci stránky v nastavení fóra na odkaz 'zrušit toto fórum' a znovu potvrďte volbou 'ano, opravdu zrušit toto fórum včetně všech příspěvků'. Abyste nemátli čtenáře, není vhodné mazat fórum, pokud do něj již přispěli. Právo zrušit fórum má pouze jeho vlastník.

 • 24.Jak vrátím příspěvek zpět mezi nepřečtené?
  V pravém horním rohu příspěvku klikněte na montážní klíč a v menu, které se vám tak rozbalí, vyberte volbu 'vrátit mezi nepřečtené'. K čemu je tato operace? Chcete např. na příspěvek reagovat později, nechcete jej hledat mezi přečtenými.

 • 25.Jak vložím do svého příspěvku obrázek?
  Obrázek musí být nejprve umístěn na Internetu nebo v Úschovně ISu (pozor na expiraci souboru v Úschovně). Při vkládání příspěvku je třeba vybrat tlačítkem 'HTML', přičemž v HTML editoru lze editovat přímo zdroj HTML.

  Pro malý obrázek vložte značku <img src="http://server.domena.cz/obrazek.jpg"/>.
  Pro velký obrázek použijte pouze odkaz nebo odkaz s náhledem <a href="adresa velkeho obrazku"><img src="adresa maleho nahledu"/></a>.

 • 26.Jak vložím do mého příspěvku matematiku?
  Matematické zápisy můžete vložit pomocí HTML kódu ('Text příspěvku: HTML')
  <img src="https://is.vske.cz/auth/system/imgfilter.pl?_zapis_matematiky_">

  Příklad zápisu:

  • <img src="https://is.vske.cz/auth/system/imgfilter.pl?f=b_0+\dfrac{a_1}{b_1+ \frac{a_2}{b_2+\frac{a_3}{b_3+a_4}}}">
   Náhled příspěvku:


  Pokud vám tento způsob nefunguje, připravte si kód LaTeXu v aplikaci Ladění vstupu pro TeX2img.

  Vygenerovaný HTML kódu obrázku vložte do diskusního příspěvku, zvolte variantu zobrazení v HTML a příspěvek uložte.

  Dokumentaci k zadávání matematických formulí najdete v Příručce pro matematiku v LaTeXu (PDF).

 • 27.Jak vložím do mého příspěvku video?
  Postupujte podle návodu v otázce Jak vložím video do Diskusního fóra?.

 • 28.Chci, aby se moje fórum zobrazovalo na titulní stránce diskusních fór.
  Při zakládání tematického diskusního fóra

  Osobní administrativa Diskusní fóra Založit tematické fórum

  stačí v nastavení zaškrtnout možnost 'zobrazit na titulní straně diskusí'. Fórum se bude zobrazovat mezi novými fóry v sekci Tematická diskusní fóra přímo na titulní stránce diskusních fór, pokud má nastaveno právo číst na kdokoliv přihlášený v ISu nebo kdokoliv z internetu.

  [1] zatržením možnosti v nastavení zobrazíte fórum na titulní stránce diskusí

 • 29.Jsem učitel, chci aby moje vlákna byla nápadná.
  V předmětových fórech může učitel některá vlákna chtít využít ke zvláštním účelům. Založte vlákno, vepište první příspěvek. Po jeho uložení máte po rozkliknutí montážního klíče v pravém horním rohu příspěvku k dispozici volbu 'vlákno umístit mezi první' - jako první se v diskusním fóru budou zobrazovat všechna vlákna takto označená. Tuto možnost má pouze učitel, nikoliv student. Volbu lze zapnout i později, opět u prvního příspěvku vlákna.

  Pokud chcete fórum využít pro průběžná oznámení, nazvěte jej např. 'Oznámení učitele - sem nepřispívejte', aby studenti věděli, že se nejedná o diskusní vlákno. Pozor však: důležité zprávy je mnohem vhodnější zasílat studentům hromadným e-mailem - e-mailové schránky jsou povinni pravidelně číst.

 • 30.Uzamykání vláken diskusních fór.
  Pro zamezení vkládání a upravování příspěvků lze vlákna v tematických a předmětových diskusních fórech uzamknout. Uzamknutí/odemknutí může provést zakladatel vlákna nebo moderátor fóra (v případě předmětového fóra učitel) v nejvyšší úrovni vlákna kliknutím na volbu "uzamknout vlákno" v nabídce montážního klíče. Uzamykat lze pouze vlákna, která mají alespoň jednu reakci.

 • 31.Chci využít tematického diskusního fóra jako odevzdávárny. Jak jej mám nastavit?
  Diskusní fórum lze využít např.
  jako odevzdávárnu týdenních příprav na následující seminář/přednášku
  Příklad úkolu:
  Téma: Organizace, reprezentace a zprostředkování informací v informační společnosti
  Zadání: K následující přednášce se seznamte se studijním zdrojem http://is.muni.cz/elportal/?id=947606.
  • vyberte si dle vlastních preferencí 3 studie, které nastudujte
  • založte si vlastní vlákno, které pojmenujte svým jménem, tj. např. NOVÁK, Jan
  • do vlákna napište název článku/studie, bibliografickou citaci použitého zdroje, anotaci
  Další informace:
  • vypracování úkolu je povinné, splnění hodnoceno +1 b do závěrečného hodnocení, nevypracování -1 b
  • úkol zpracovat a odevzdat (tj. založit vlákno v tomto DF) nejpozději do xx.xx.2008
  k osvojení terminologie samostudiem studenta
  Příklad úkolu:
  Téma: Informační průmysl
  Zadání: Dohledejte si, co znamenají pojmy: SEO, SEM, PPC (Pay-per-click), CPC (Cost-per-click), Paid placement, Paid inclusion, White-hat SEO konzultant, Black-hat SEO konzultant, Google AdWords, Yahoo Search Marketing, Microsoft Ad Center.
  • založte si vlastní vlákno, které pojmenujte svým jménem tj. např. NOVÁK, Jan.
  • ke každému termínu napište stručnou definici a zdroj, ze kterého jste čerpali (z cizojazyčných zdrojů přeložte do češtiny)
  Další informace:
  • vypracování úkolu je povinné, splnění hodnoceno +1 b do závěrečného hodnocení, nevypracování -1 b
  • úkol zpracovat a odevzdat (tj. založit vlákno v tomto DF) nejpozději do xx.xx.2008

  Nastavení DF využitého jako odevzdávárna:

  Záhlaví diskusního fóra - vepište následující

  • zformulujte úkol, který mají studenti řešit ve fóru
  • sdělte zde pravidla komunikace (vyžaduje se aktivita, avšak ne na úkor kvality, hodnocení příspěvků navzájem s cílem vytvořit kvalitní a přínosné diskuse)

  Hodnocení příspěvků

  • zapnout bodování (příspěvky může bodovat učitel nebo osoba vedená jako moderátor fóra)
  • nevypínat slovní hodnocení čtenáři navzájem

  Omezení čtení a přispívání

  • číst fórum lze až poté, co osoba sama přispěje alespoň jedním příspěvkem
  • každý může vložit maximálně jeden příspěvek (pokud učitel nechce rozvíjet další diskusi)
  • zapnout dotazník s testem pravidel
  • fórum je anonymní
  • aplikovat plkárnovou expiraci (nepovinné)

  Kdo fórum moderuje, čte, může do něj psát

  • Moderátoři: vyučující
  • Kdo může fórum číst: studenti předmětu v období, časové omezení OD-DO
  • Kdo může do fóra přispívat: studenti předmětu v období, časové omezení OD-DO
  Poznámka: Pokud nastavíte studentům pouze právo do fóra přispívat, neuvidí příspěvky ostatních, ale samotné fórum uvidí v seznamu tematických fór (nebo přímo přes odkaz).

 • 32.Chci, aby se studenti vzájemně hodnotili a diskutovali. Jak mám tematické fórum nastavit?
  Využití diskusního fóra k neomezené a dobrovolné aktivitě během celého semestru. Učitel založí fórum, v záhlaví definuje podmínky komunikace a zadá téma diskuse. Může hodnotit průběžně nebo až před koncem semestru. Fórum může sloužit
  k tematické diskusi se vzájemným hodnocením studentů
  Příklad úkolu:
  Téma: Vyhledávání v systémech profesionálních informací
  Cíl: Vzájemnou spoluprací vytvořit doplňující studijní zdroj. Hodnocení relevance příspěvků k zadanému tématu např. přínosnost odpovědi na požadovanou otázku, nebo kvalitu zveřejněného příspěvku.
  Zadání: Obsahem diskuse může být
  • dotaz na vysvětlení/objasnění vybraného problému
  • stručný výklad/objasnění (např. rozdíl mezi agregátory bází dat a producentem bází dat)
  • doporučený zdroj např. OER Commons - http://www.oercommons.org/ - popis zdroje, jeho charakteristika atd.
  Další informace:
  • rozhodující je kvalita
  • fórum je anonymní
  • cílem je vzájemně, ale objektivně, hodnotit kvalitu příspěvků
  • pouze kvalitní příspěvky budou zahrnuty do celkového hodnocení

  Nastavení DF využitého k tematické diskusi se vzájemným hodnocením studentů

  Záhlaví diskusního fóra - vepište následující

  • zformulujte úkol, který mají studenti řešit ve fóru
  • sdělte zde pravidla komunikace (vyžaduje se aktivita, avšak ne na úkor kvality, hodnocení příspěvků navzájem s cílem vytvořit kvalitní a přínosné diskuse)

  Hodnocení příspěvků

  • zapnout bodování (příspěvky může bodovat učitel nebo osoba vedená jako moderátor fóra)
  • zapnout slovní hodnocení čtenáři navzájem

  Omezení čtení a přispívání

  • zapnout dotazník s testem pravidel (volitelné)
  • fórum je anonymní (ale moderátor identitu přispívajících zná)

  Kdo fórum moderuje, čte, může do něj psát

  • Moderátoři: vyučující (lze zvolit i další - např. pomocníky, doktorandy...)
  • Kdo může fórum číst: studenti předmětu v období (pokud chcete ponechat fórum ke čtení déle, např. i ve zkouškovém období, nenastavujte časové omezení OD-DO)
  • Kdo může do fóra přispívat: studenti předmětu v období, časové omezení OD-DO

 • 33.Jak mohu bodovat příspěvky studentů?
  Předmětové diskusní fórum povoluje ohodnotit příspěvek body nebo komentářem. Body i komentář se ukládají do poznámkového bloku.

  Na konci diskusního fóra se pod příspěvky nachází volba "Zapnout bodovaní příspěvků v tomto diskusním fóru". Funkce zpřístupní pro všechny vyučující daného předmětu bodování příspěvků, takže pod každým příspěvkem se bude zobrazovat odkaz "Hodnotit do poznámkového bloku". Vložené údaje se uloží do odpovídajícího poznámkového bloku a je s nimi pak možné pracovat stejně jako s jinými poznámkovými bloky.

  Bodování je možné zapnout ve třech verzích:

  • zapnout a nezveřejnit - informace v hodnocení vidí jen učitel
  • zapnout a zveřejnit studentovi - informace v hodnocení vidí učitel a student, jehož příspěvek ve fóru byl hodnocen
  • zapnout a zveřejnit všem čtenářům - informace v hodnocení vidí učitel a všichni s přístupem do fóra

  Funkci je možné kdykoliv zase vypnout odkazem "Vypnout bodovaní příspěvků v tomto diskusním fóru".

 • 34.Můžu sledovat diskusi u předmětů, které nemám zapsané?
  Předmětová diskuse se týká vždy konkrétního běhu předmětu v určitém semestru. S novým semestrem téhož předmětu startuje fórum nové, prázdné. Psát do předmětového fóra mohou ti, kdo mají v určitém semestru předmět zapsaný, a vyučující. U předmětových fór nedochází k expiraci (mazání) příspěvků, takže k materiálu z fóra běhu předmětu, který jste měli zapsaný, se lze později vrátit pomocí odkazů:
  Osobní administrativa Diskusní fóra

  Do diskusního fóra předmětů, které máte zapsané v aktuálním semestru, lze vstoupit z titulní strany IS.

  Pro přečtení diskusního fóra předmětu, který jste neměl a nemáte zapsaný, použijte odkazy:

  Osobní administrativa Diskusní fóra Všechna předmětová diskusní fóra

 • 35.Jak se dostanu k diskusnímu fóru předchozího semestru? To už se k němu nikdy nedostanu? Měli jste říct, že zmizí, já bych si jej napřed zkopíroval.
  Do diskusí k předmětům ze starších období lze vstoupit pod rozcestníkem Student (ev. Učitel). Je třeba změnit období (odkaz naleznete vpravo nahoře).

 • 36.Nemůžu najít starý příspěvek. A co je to kompresor?
  Příspěvky expirují (mizí). V Diskusních fórech mizí příspěvky, na které nebyla jeden měsíc žádná reakce. V Plkárně mizí příspěvky, na které nebyla dva týdny žádná reakce. Dále platí, že tři a více příspěvků v diskusi, které jsou bezprostředně nad sebou v nevětvící se posloupnosti a současně jsou všechny starší než jeden měsíc, jsou "kompresorem" spojeny do příspěvku jednoho. Tomuto příspěvku zůstává původní autor (vlastník) a název. Před první řádek takto spojeného příspěvku přibývá slovo 'kompresor'.

  Expirované příspěvky lze najít v Archivu (dostupný z titulní stránky agendy pro diskuse).


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vskeis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.